Ravi Central Store S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social in Bucuresti, Str. Liviu Rebreanu nr. 46-58, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/11616/2018, avand cod unic de inregistrare 30031548, atribut fiscal RO

 

TERMENI ȘI CONDIŢII

Condiţii de folosire a informaţiilor de pe site
Puteţi prelua, citi sau imprima orice informaţie de pe acest site cu condiţia să reproduceţi toate adnotările despre drepturile de copyright sau alte adnotări despre drepturile de proprietate conţinută în orice informaţie pe care o preluaţi de pe site. Totuşi nu aveţi dreptul de a distribui, modifica, transmite, refolosi, republica sau folosi conţinutul site-ului pentru scopuri publice sau comerciale, incluzând aici textul, imaginile, sunetul, video, fără permisiunea scrisă a Ravi Central Store S.R.L. De asemenea trebuie să luaţi la cunoştinţă că orice vedeţi sau citiţi pe acest site are drepturi rezervate de copyright fără o altă notificare specială.

Responsabilitate
Ravi Central Store S.R.L. se angajează să protejeze confidenţialitatea online a datelor dumneavoastră cu caracter personale… Informațiile furnizate de dumneavoastă sunt date cu garanţia păstrării confidențialității acestora.

Copyright şi utilizarea conţinutului
Acest website este protejat de drepturi de autor şi alte drepturi de proprietate, iar utilizarea neautorizată a datelor cu caracter personal sau a informaţiilor de orice natură aflate pe acest website reprezintă încălcarea dreptului de autor, legislaţiei protecţiei datelor cu caracter personal sau alte legi. Societatea și logo-ul Ravi Central Store S.R.L. sunt mărci comerciale înregistrate, iar utilizarea lor necesită permisiunea expresă. Utilizarea neautorizată a acestora şi a oricăror alte mărci comerciale din portofoliul Ravi Central Store S.R.L se pedepsește conform legii.

Menţiuni finale
Ravi Central Store S.R.L îşi rezervă dreptul de a modifica, înlocui şi/sau şterge orice conţinut de pe website, poate revizui oricând condiţiile şi termenii de utilizare şi poate restricţiona accesul sau poate suspenda distribuirea website-ului oricând, fără vreo notificare prealabilă. Orice persoană care vizitează site-ul Ravi Central Store S.R.L oferind date sau informaţii cu caracter personal prin intermediul acestui website acceptă în mod expres şi neechivoc prelucrarea acestor date şi informaţii personale de către Ravi Central Store S.R.L în vederea efectuării de studii de piaţă; transmiterii de materiale promoţionale de marketing direct; realizării operațiunilor de recrutare de personal; soluționarea cererilor, întrebărilor şi reclamațiilor; alte activități întreprinse de Ravi Central Store S.R.L. şi permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări exprese.

Ravi Central Store S.R.L.va păstra confidenţialitatea acestor informaţii.

Am citit cele enunţate mai sus şi declar că sunt de acord cu conţinutul acestor condiţii generale de utilizare.