• 09:00 - 18:00
  • Splaiul Unirii 865H, Bucuresti
  • 0765 553 029       0745 991 418

Politica de confidențialitate

Confidenţialitatea şi protecţia datelor cu caracter personal

Noţiunea de „informaţii personale identificabile” se referă la informaţii care vă identifică de tipul: nume, data naşterii, adresa de e-mail, adresa de corespondenţă, număr de telefon, etc. Ravi Central Store S.R.L.  nu va folosi aceste date fără aprobarea dumneavoastră. În procesarea datelor dumneavoastră se va ţine cont de compatibilitatea totală cu standardele internaţionale recunoscute ale protejării intimității şi legile românești în vigoare.

Ravi Central Store S.R.L. se angajează să protejeze confidenţialitatea informaţiilor aduse la cunoştinţa sa. În cadrul acestei obligaţii fundamentale, Ravi Central Store S.R.L. se angajează să protejeze şi să folosească în mod corespunzător informaţiile cu caracter personal (denumite „informaţii personale identificabile”) care au fost colectate prin intermediul website-ului său.

Intenţia noastră este să colectăm numai datele cu caracter personal care sunt furnizate în mod voluntar de către vizitatorii website-ului noastru și care sunt minim necesare pentru a putea oferi informaţii privind serviciile Ravi Central Store S.R.L. și oportunităţile de angajare.

Colectarea şi utilizarea de „informaţii personale identificabile”

Obţinem date cu caracter personal despre dumneavoastră dacă vă decideţi să le furnizaţi prin completarea Formularului de contact, existent pe site-ul euroleasing.ro necesar solicitării de informaţii, oferte sau suport privind anumite soluţii/produse ale Ravi Central Store S.R.L. .Prin completarea Formularului de contact, solicitantul declară că îşi dă consimţământul în mod expres şi neechivoc ca datele acestuia cu caracter personal să intre în baza de date a societăţii Ravi Central Store S.R.L. şi să fie prelucrate şi folosite în viitor de către acesta cu respectarea strictă a prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date. Datele dumneavoastră personale nu sunt folosite în alt scop decât dacă obţinem permisiunea dumneavoastră sau dacă se cere sau se permite prin lege sau standarde profesionale. Toţi cei care au furnizat datele cu caracter personal prin completarea formularelor menţionate mai sus, au calitatea de persoană vizată.

De exemplu: dacă ne trimiteţi un mesaj prin email solicitând informaţii despre  Ravi Central Store S.R.L., vom folosi adresa dumneavoastră de email şi alte informaţii pe care ni le furnizaţi  pentru a răspunde solicitării adresate.

Ravi Central Store S.R.L. colectează în general numai informaţiile personale necesare pentru a răspunde solicitării vizitatorului. În situaţiile în care sunt necesare informaţii suplimentare, opţionale, veţi fi informat în acest sens  în respectiva etapă a colectării datelor. Ravi Central Store S.R.L. colectează informaţii personale cu caracter confidenţial numai când persoanele respective oferă în mod voluntar aceste informaţii sau atunci când este necesar sau permis a se colecta asemenea informaţii prin lege sau standarde profesionale. Rămâne la latitudinea dumneavoastră când doriţi să oferiţi Ravi Central Store S.R.L. informaţii confidenţiale şi sunteţi rugat să nu furnizaţi în niciun fel de condiţii informaţii către Ravi Central Store S.R.L., decât dacă sunteţi de acord cu utilizarea acestora de către Ravi Central Store S.R.L. scopuri comerciale legitime şi cu transferul şi stocarea unor asemenea informaţii în bazele de date ale Ravi Central Store S.R.L. . În situaţia în care doriţi să aflaţi dacă furnizarea către Ravi Central Store S.R.L. a unor informaţii confidenţiale este sau poate fi necesară sau corespunzătoare unor anumite scopuri specifice, vă rugăm să contactaţi Ravi Central Store S.R.L.la datele de contact din secțiunea CONTACT.

Prin completarea Formularului de contact și bifarea căsuţei „sunt de acord ca datele mele personale să fie prelucrate conform politicii de confidenţialitate a Ravi Central Store S.R.L.”, vă dați acceptul să fiți contactat sau să primiți informări referitoare la întrebările sau solicitările dumneavoastră, oferte, promoţii, mesaje publicitare şi de marketing prin e-mail de Ravi Central Store S.R.L. .În cazul în care persoana vizată nu doreşte să primească oferte, promoţii, mesaje publicitare şi de marketing prin e-mail de la Ravi Central Store S.R.L. nu va bifa în formular căsuţa respectivă.

Ravi Central Store S.R.L. garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor celor care completează formularele menţionate mai sus.

Scopurile colectării şi prelucrării datelor de către Ravi Central Store S.R.L.:

    •  răspunde solicitărilor sau întrebărilor vizitatorului;
    •  transmite oferte, promoţii, mesaje publicitare şi de marketing prin e-mail, fără alte obligaţii sau plăţi din partea Ravi Central Store S.R.L. faţă de persoana dumneavoastră;
    •  efectuază statistici interne, fără alte obligaţii sau plăţi din partea Ravi Central Store S.R.L. faţă de persoana dumneavoastră.

Datele dumneavoastră sunt destinate utilizării de către Ravi Central Store S.R.L.. în scopurile menţionate mai sus şi nu vor fi dezvăluite terţilor. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.
Conform Legii nr. 677/2001, dumneavoastră beneficiaţi de dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc şi de asemenea, puteți solicita ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă la adresa de email din secțiunea CONTACT.

Spam

Ravi Central Store S.R.L. este total împotriva „spam”-ului. Spam-ul este definit ca trimiterea de e-mail-uri nesolicitate, de obicei de natură comercială, cu grad mare de repetiţie, la un destinatar cu care nu s-a avut nici o corespondenţă anterioară sau care a cerut să nu-i mai fie trimise aceste e-mail-uri. Numai cu permisiunea dumneavoastră, Ravi Central Store S.R.L. vă poate trasmite prin e-mail informaţii comerciale, dându-vă posibilitatea să optaţi pentru a mai primi sau nu astfel de mesaje electronice.

Adresele IP

Adresa de IP este un număr unic alocat calculatorului dumneavoastră atunci când accesaţi internetul ce permite computerelor şi serverelor să se recunoască şi să comunice între ele. Adresele IP ale vizitatorilor pot fi înregistrate în vederea securităţii IT şi a diagnosticării sistemului. De asemenea informațiile pot fi folosite și pentru realizarea unei analize ce ține de performanţa website-ului.

Cookies

Cookie-urile reprezintă acel text scurt pe care un website îl introduce în fişierul de tip cookie al browser-ului dumneavoastră şi permite website-ului să  îşi amintească accesările anterioare efectuate de dumneavoastră.  Cookie-urile primite de la Ravi Central Store S.R.L. nu pot fi folosiţe pentru a rula programe sau a introduce viruşi în calculatorul utilizatorilor.  Ravi Central Store S.R.L. foloseşte cookies exclusiv în conformitate cu legile aplicabile. Cookies singure nu oferă alte informații și nu vă identifică pe dumneavoastră personal.  Dacă vizitaţi website-ul Ravi Central Store S.R.L. ,noi folosim cookies pentru a realiza statistici consolidate care ne ajută să stabilim ce domenii ale site-ului sunt preferate de vizitatori.

Transmiterea şi transferul de „informaţii personale identificabile”

Ravi Central Store S.R.L. nu transmite date personale unor terţe părţi neafiliate, exceptând situaţiile în care acest lucru este necesar pentru nevoile noastre legitime, profesionale şi comerciale, pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră şi/sau dacă se cere sau este astfel permis prin lege sau standarde profesionale și alte situații excepționale. În unele situaţii, Ravi Central Store S.R.L. poate, de asemenea, transmite datele dumneavoastră personale de contact unor companii externe sau furnizori de servicii care lucrează în numele nostru pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră.  Prin furnizarea informațiilor personale pe site-ul web Ravi Central Store S.R.L., vizitatorii acceptă acest transfer şi stocarea datelor lor.

Ravi Central Store S.R.L. poate transmite datele personale de contact în cazul în care intervine vânzarea, cesiunea sau transferul activităţii societății Ravi Central Store S.R.L., când este necesar a se răspunde cererilor guvernului ori autorităţilor abilitate să aplice legea sau când se cere prin lege, hotărâre judecătorească sau alte tipuri de reglementări. De asemenea, aceste divulgări pot interveni în cazul unui audit al confidenţialităţii sau securităţii datelor ori pentru a răspunde unei reclamaţii. Exceptând situațiile menționate Ravi Central Store S.R.L. nu va divulga informațiile unor terţe părţi pentru a fi utilizate în scop de marketing sau orice alte scopuri.

Minorii

Ravi Central Store S.R.L. nu este conceput intenţionat pentru minori şi nici nu se adresează direct acestora. Politica noastră este ca niciodată să nu colectăm sau să păstrăm în mod deliberat informaţii despre minori.

Opţiuni

Când vizitați website-ul nostru nu vi se cere să furnizaţi date personale, dar pentru a putea primi informaţii suplimentare despre serviciile noatre, website-ul va solicita permisiunea pentru a utiliza datele personale în vederea răspunderii solicitării dumneavoastră. Puteţi accepta sau declina aceste utilizări. Dacă optaţi pentru anumite servicii sau comunicări (spre exemplu o comunicare informativă electronică  e-newsletter), vă veţi putea dezabona în orice moment, urmărind instrucţiunile incluse în fiecare comunicare și noi vom elimina imediat datele dumneavoastră.

Securitatea și integritatea datelor

Ravi Central Store S.R.L. a implementat proceduri de securitate rezonabile pentru a proteja informaţiile cu caracter personal împotriva pierderii, utilizării necorespunzătoare, modificării sau distrugerii neautorizate a acestora. Accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal este strict limitat la acele persoane care au nevoie să le cunoască și au obligația să menţină confidenţialitatea acestora. De asemenea, informaţiile se păstrază doar atâta timp cât este necesar pentru a ne conforma cererii din partea unei persoane sau până când persoana respectivă solicită ștergerea acestor date.

 

Întrebări referitoare la politica privind confidenţialitatea şi aplicarea acesteia

Ravi Central Store S.R.L. se angajează să protejeze confidenţialitatea online a datelor dumneavoastră cu caracter personal. Dacă aveţi întrebări sau comentarii asupra modului în care administrăm datele dumneavoastră cu caracter personal vă rugăm să ne contactaţi la datele de contact din secțiunea CONTACT.

 

×